Våre toppkandidater til valget 2023

1.kandidat
Aase Refsnes, ordførerkandidat (39)

Etter mine første fire år i kommunestyret og som ordfører for vår fantastiske kommune, er jeg toppmotivert til å fortsette å bygge en enda bedre kommune å bo i. Vi har fått til mye, men mange utfordringer gjenstår. Hvis vi løser utfordringene rundt å rekruttere og beholde ansatte, øke kvaliteten i skole og barnehage og sikre at vi inkluderer alle, vil vi bygge en solid kommune for fremtiden. Jeg
er glad for å ha med meg dette stjernelag.

2.kandidat
Erling Sverressønn Reinholdtsen (37)

Erling er født og oppvokst i Steigen og returnerte sammen med
sin familie for 8 år siden. Erling har sittet i styret i SV gjennom
hele forrige periode, og er nå klar for å være enda mer involvert i
politikken. Han brenner spesielt for oppveksten til barna i Steigen,
landbrukspolitikk, bærekraftig utvikling og utjevning av forskjeller
i samfunnet.

3.kandidat
Amanda N. Karijord (32)

Amanda har bodd i flotte Steigen i litt over 3 år og synes det er
fantastisk med dugnadsånden og engasjementet folk, lag og
foreninger gjør for at Steigen skal bli en enda bedre plass å bo i.
Amanda vil gjerne være med å påvirke, og engasjementet bunner
i et oppriktig ønske om å løse de utfordringene vi har i kommunen. Hun brenner for bærekraftig utvikling, kvalitet og trygghet i skolen, et mangfoldig landbruk og næringsliv og vil prøve å bidra
med nye tanker til det beste for folk i hele Steigen.

4.kandidat
Odd Rikard Bredal (49)

Odd Rikard er vår mest erfarne politiker, og har sittet mange perioder i kommunestyret. Han brenner for kvalitet i skole og barnehage og at alle skal med i skolen, både sosialt og faglig. Han er også
svært opptatt av næringsutvikling, spesielt i våre primærnæringer.

5.kandidat
Bjørn Godal (52)

Bjørn er ny i politikken, men har alltid vært politisk interessert. Han brenner for å skape et stolt, trygt, sunt og smilende samfunn med rom for alle. For Bjørn betyr det et samfunn med små forskjeller, solid kulturell, estetisk og geografisk forankring. Et samfunn der folk føler seg verdsatt og lytta til, der ressursene forvaltes langsiktig og alle kan ta del i disse. Med alle, mener han også de som kommer etter oss. For Bjørn er miljøvern menneskevern. God ressursforvaltning handler for Bjørn om at alles barn, barnebarn, osv. skal få et best mulig liv. Noe annet har jeg ikke samvittighet til. Bjørn ønsker derfor å bidra til å utvikle Steigensamfunnet til det gode eksemplet på hvordan et bærekraftig framtidssamfunn skal være. Kjernesaker for Bjørn er bo-, nærings- og lokalsamfunnsutvikling, oppvekst, klima- og miljøvennlig omstilling